PHỤ KIỆN

PHỤ KIỆN

Danh mục

PHỤ KIỆN

Mã: Phụ Kiện Áp Lực: Co, Tê, Bầu Giảm, Măng Sông, Mặt Bích
Mã: Phụ Kiện Inox: Co, tê, Bầu Giảm, Côn, Mặt Bích, Van
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Măng Sông, Mặt Bích
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Mặt Bích, Ống Thép SCH20
Mã: Phụ Kiện Dy Bend VINA, Co, Tê, Bầu Giảm
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Mặt Bích SCH40
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Mặt Bích SCH80
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Măng Sông, Phụ kiện ren
Mã: Co Hàn Inox (304.316)
Mã: Co Lơi Hàn Inox (304.316)
Mã: Chén Hàn Inox (304.316) Nắp Chụp Hàn
Mã: Bầu Hàn Inox 304.316 ( Côn Hàn )