GIA CONG MAT BICH THEO YÊU CẦU , mặt bích, co , tê, bầu giảm, ống thép

MAT BICH GIA RE, cung cấp mặt bích, gia công mặt bích, co, tê, bầu giảm, ống thép

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

Mã: Van 1 Chiều Lò Xo SHIN YI
Mã: Van Cửa Mặt Bích
Mã: Van Cửa, Van Cầu Đồng Inox
Mã: Van Bi Mặt Bích
Mã: Bảng Giá Phụ Kiện Ren Co, Tê, Bầu Giảm, Măng xông, ... Inox 304 - 201
Mã: Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích BS 4504 PN16
Mã: Mặt Bích JIS 10K
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Măng Sông, Mặt Bích
Mã: Mặt bích BS4504 PN10
Mã: Mặt Bích Thép
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Mặt Bích, Ống Thép SCH20
Mã: Phụ Kiện Dy Bend VINA, Co, Tê, Bầu Giảm
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Mặt Bích SCH40
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Mặt Bích SCH80
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Măng Sông, Phụ kiện ren

Mặt Bích

Mã: Mặt bích JIS 5K
Mã: Mặt Bích JIS 10K
Mã: Mặt Bích JIS 20K
Mã: Mặt bích BS4504 PN25
Mã: Mặt bích BS4504 PN6
Mã: Mặt bích BS4504 PN10
Mã: Mặt bích BS4504 PN40
Mã: Mặt bích ANSI 300LB
Mã: Mặt bích ANSI 150LB
Mã: Mặt bích DIN PN40
Mã: Mặt bích DIN 2655 PN25
Mã: Mặt bích DIN PN16
Mã: Mặt bích DIN PN10
Mã: Mặt Bích Ansi # 150 Slip On
Mã: Mặt Bích Thép
Mã: Mặt Bích INOX
Mã: Mặt Bích Inox JIS10K ( 201.304.316 )
Mã: Mặt Bích Inox JIS16K ( 304.316. )
Mã: Mặt Bích Inox BS 4504 PN10 (304.316)
Mã: Mặt Bích Inox JIS5K (304.316.201)
Mã: Mặt Bích Inox JIS20K ( 304.316 )
Mã: Mặt Bích Inox BS4504 PN16 (304.316.201)
Mã: Mặt Bích Inox BS 4504 PN25 (304.316)
Mã: Mặt Bích Inox BS4504 PN40 (304.316)
Mã: Mặt Bích Mù Inox JIS10K
Mã: Mặt Bích Mù Inox JIS5K
Mã: Mặt Bích Mù Inox JIS16K
Mã: Mặt Bích Mù Inox JIS20K
Mã: Mặt Bích Thép ANSI#150 B16.5 WNRF ( Welding Neck Flanges )
Mã: Mặt Bích Thép ANSI#300 WNRF (Welding Neck Flanges )
Mã: Mặt Bích Thép Ansi#150 Socket Weld ( SW Flanges )
Mã: Mặt Bích Thép ANSI#300 Socket Weld ( SW Flanges )
Mã: Mặt Bích Thép Ansi#1500 Socket Weld ( SW Flanges )
Mã: Mặt Bích Thép Ansi#600 Socket Weld (SW Flanges)
Mã: Mặt Bích Mù Inox ( JIS,PN,ANSI)
Mã: Mặt bích nhôm DIN2576 PN10

Bảng Giá Phụ Kiện Các Loại : Co,Tê,Bầu Giảm,Mặt Bích

Mã: Bảng Giá Phụ Kiện SCH20
Mã: Bảng Giá Phụ Kiện SCH40
Mã: Bảng Giá Phụ Kiện Ren Các Loại
Mã: Bảng Giá Mặt Bích Các Loại
Mã: Bảng Giá Phụ Kiện Co Hàn Dybend
Mã: Bảng Giá Phụ Kiện Tê Dybend
Mã: Bảng Giá Bầu Hàn Dybend
Mã: Bảng Giá Phụ Kiện Ren (Mech)
Mã: Bảng Giá Các Loại Van Trung Quốc

Bảng Giá Phụ Kiện Các Loại : Co,Tê,Bầu Giảm,Mặt Bích, Inox 304 - 316 - 201

Mã: Bảng Giá Phụ Kiện Ren Co, Tê, Bầu Giảm, Măng xông, ... Inox 304 - 201
Mã: Bảng Giá Mặt Bích Các Loại Inox 304 - 201 - 316

PHỤ KIỆN

Mã: Phụ Kiện Áp Lực: Co, Tê, Bầu Giảm, Măng Sông, Mặt Bích
Mã: Phụ Kiện Inox: Co, tê, Bầu Giảm, Côn, Mặt Bích, Van
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Măng Sông, Mặt Bích
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Mặt Bích, Ống Thép SCH20
Mã: Phụ Kiện Dy Bend VINA, Co, Tê, Bầu Giảm
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Mặt Bích SCH40
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Mặt Bích SCH80
Mã: Co, Tê, Bầu Giảm, Măng Sông, Phụ kiện ren
Mã: Co Hàn Inox (304.316)
Mã: Co Lơi Hàn Inox (304.316)
Mã: Chén Hàn Inox (304.316) Nắp Chụp Hàn
Mã: Bầu Hàn Inox 304.316 ( Côn Hàn )
Mã: Bầu Hàn Lệch Tâm Inox (304.316)
Mã: Tê Hàn Inox (304.316)
Mã: Tê Giảm Hàn Inox (304.316)
Mã: Co Ren Inox (304.201)
Mã: Co Lơi Ren Inox (304.201)
Mã: Tê Ren Inox ( 304.316 )
Mã: Kép 2 Đầu Ren Inox (304.201)
Mã: Bầu Ren Inox (304.201)

Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích

Mã: Mặt Bích Ansi #900 B16.5 SLip On
Mã: Mặt Bích Ansi #300 WN RF
Mã: Mặt Bích Ansi #600 B16.5 SO RF
Mã: Mặt Bích Ansi Class 300 B16.5 SLip On
Mã: Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích BS 4504 PN16
Mã: Mặt Bích BS 4504 PN10
Mã: Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích BS 4504 PN6
Mã: Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích BS 4504 PN25
Mã: Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích JIS 16K
Mã: Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích JIS 20K
Mã: Thông Số Kỹ Thuật Mặt Bích Ansi B16.5 Class 150 Slip On

Van

Mã: Van Bướm Tay Quay
Mã: Van Cửa, Van Cầu Đồng Inox
Mã: Van Bi Mặt Bích
Mã: Van Cửa Mặt Bích
Mã: Van Bướm Tay Gạt
Mã: Van Cổng Ty Nổi Hàn Quốc (Korea)
Mã: Van Cổng Ty Chìm Hàn Quốc ( Korea )
Mã: Van 1 Chiều Lá Lật Hàn Quốc ( Korea )
Mã: Van 1 Chiều Bướm Hàn Quốc ( Korea )
Mã: Rọ Bơm Hàn Quốc ( Korea )
Mã: Y Lọc Hàn Quốc ( Korea )
Mã: Van Bướm Tay Gạt Hàn Quốc ( Korea )
Mã: Van Bướm Tay Quay Hàn Quốc ( Korea )
Mã: Van Bướm Điện Hàn Quốc ( Korea )
Mã: Van Giảm Áp Hàn Quốc ( Korea )
Mã: Van An Toàn Hàn Quốc ( Korea )
Mã: Van Cổng SHIN YI
Mã: Van 1 Chiều Lá Lật SHIN YI
Mã: Van 1 Chiều Lò Xo SHIN YI
Mã: Y Loc Mặt Bích Shin Yi
Mã: Van 1 Chiều Lò Xo SHIN YI
Mã: Van Xả Khí Shin Yi
Mã: Van Bướm Lá Bọc Cao Su Shin Yi
Mã: Van Bướm Lá Inox Shin Yi
Mã: Van Bướm Tín Hiệu Điện Shin Yi
Mã: Van Cổng Tín Hiệu Shin Yi
Mã: Van Cổng FM Lá Bọc Cao Su
Mã: Rọ Hút Shin Yi ( Rọ Bơm )
Mã: Khớp Chống Rung Shin Yi
Mã: Van Giảm Áp Shin Yi
Mã: Van Xả Áp Shin Yi ( Van Chống Va )
Mã: Van Phao Shin Yi
Mã: Van Góc Shin Yi ( Có Ngàm - Không Ngàm )
Mã: Van Góc Chứ Y Shin Yi
Mã: Trụ Cấp Nước Shin Yi ( PCCC )
Mã: Trụ Tiếp Nước PCCC
Mã: Van Bi Inox Mặt Bích (304.316)
Mã: Van Bi Ren Inox (304.316)
Mã: Van Bướm Inox (304.316)
Mã: Y Lọc Mặt Bích Inox (304.316)
Mã: Van 1 Chiều Mặt Bích Inox (304.316)
Mã: Van Cửa Mặt Bích Inox (304.316)
Mã: Rọ Bơm Inox (304.316)
Mã: Van Cửa Ren Inox (304.201)
Mã: Van Hơi Ren Inox (304.201)
Mã: Y Lọc Ren Inox (304.201)
Mã: Van 1 Chiều Ren Inox (304.201)
Mã: Van Giảm Áp Mặt Bích (Van Giảm Áp Hơi )
Mã: Van Bướm Tay Gạt SW Korea
Mã: Van Bướm Tay Quay SW Korea
Mã: Van Cổng Mặt Bích SW Korea
Mã: Y Lọc Mặt Bích SW Korea
Mã: Van Bướm Điện SW Korea
Mã: Van Bướm Điện SW Korea
Mã: Van Bướm Khí Nén SW Korea
Mã: Van 1 Chiều Mặt Bích SW Korea
Mã: Van 1 Chiều Bướm SW Korea
Mã: Van Công ARV Malaysia
Mã: Van Bướm Tay Gạt ARV ( Malaysia )
Mã: Van 1 Chiều Lá Lật ARV ( Malaysia )
Mã: Rọ Hút ARV ( Malaysia )
Mã: Van Xả Tràn ARV ( Malaysia )
Mã: Van 1 Chiều Bướm ARV
Mã: Van Báo Động ARV ( Malaysia )
Mã: Khớp Chống Rung ARV ( Malaysia )
Mã: Y Lọc Mặt Bích ARV ( Malaysia )
Mã: Van Hơi 1 Chiều 10K
Mã: Van Góc Gang 5K
Mã: Van Hơi 1 Chiều Gang 5K
Mã: Van Cửa Gang 10K
Mã: Van Cửa Gang 5K
Mã: Y Lọc FVC 10K - Nhật
Mã: Van 1 Chiều FVC - Nhật
Mã: Van Hơi FVC - Nhật
Mã: Van Cửa FVC - Nhật
Mã: Van Cổng Gang Mặt Bích ( ARITA )
Mã: Van Cổng Thép Ansi Class 150, 300, 600
Mã: Van Cổng Bằng Gang Loại Dao 10K
Mã: Van Một Chiều Lá Lật 10K
Mã: Van 1 Chiều Bướm ( ARITA Malaysia )
Mã: Van Cổng Inox Mặt Bích ANSI#150
Mã: Van Cổng Inox 10K ( ARITA Malaysia )
Mã: Van Cầu Mặt Bích JIS10k ( ARITA Malaysia )
Mã: Y Lọc Mặt Bích JIS10K ( ARITA Mlaysia )
Mã: Van Bi Gang Mặt Bích JIS10K ( ARITA Malaysia )
Mã: Van Cầu Mặt Bích JIS10K
Mã: Van Cầu Mặt Bích JIS10K Hàn Quốc
Mã: Van Cầu Thép Mặt Bích PN16 - PN40 ( Arita Malaysia )
Mã: Van Giảm Áp Arita ( Malaysia )
Mã: Van Cầu Gang Mặt Bích PN16 ARITA ( Malaysia )
Mã: Van Bướm Tay Gạt Thân Gang Cánh Inox ( Arita Malaysia )
Mã: Van Cửa Đồng Kizt ( Nhật Bản )
Mã: Van Cầu Gang Ren Kizt ( Nhật Bản )
Mã: Van Bi Ren Đồng Kizt ( Nhật Bản )
Mã: Van 1 Chiều Ren Đồng Kizt ( Nhật Bản )
Mã: Van Bi Gang Mặt Bích JIS10K Kizt ( Nhật Bản )
Mã: Y Lọc Mặt Bích JIS 10K Kizt ( Nhật Bản )
Mã: Van Cổng Mặt Bích JIS10K Kizt ( Nhật Bản )
Mã: Van Bướm Tay Gạt Kizt ( Nhật Bản )
Mã: Van Cầu Hơi Đồng Kizt ( Nhật Bản )
Mã: Van Bướm Tay Quay Kizt ( Nhật Bản )
Mã: Van Cổng Ty Chìm KVS Thổ Nhĩ Kì
Mã: Van Cổng Ty Nổi KVS Thổ Nhĩ Kì
Mã: Van Cổng Loại Chôn Ngầm

ỐNG THÉP

Mã: ống thép tráng kẽm
Mã: Ống Thép Đúc SCH40, SCH80, SCH20
Mã: Ống Thép Hòa Phát
Mã: Ống Thép SeAh
Mã: Ống Thép Việt Đức

THÉP

Video - Clips

Tin tức

Nghành Cơ Khí Chế Tạo Liệu Có Phát Triển Lên Hay Không?

Mới đây, đại diện cho Hiệp hội cơ khí VN lại có những đề xuất với các ban, ngành, Chính phủ… về những khó khăn mà ngành cơ khí đang gặp phải. Trong đó đáng chú ý là việc từ...

Gia công cơ khí các loại mặt bích theo tiêu chuẩn tại CÔNG TY TNHH MINH HƯNG THUẬN

DNTT chuyên gia công mặt bích theo yêu cầu của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Cách tính tỷ trọng của thép, Inox, Công thức tính trọng lượng của thép

Cách tính tỷ trọng của thép, Inox, Công thức tính trọng lượng của thép Công thức tính tỷ trọng của thép ,công thức tính tỷ trọng thép tấm, công thức tính tỷ trọng thép không gỉ,...

Lịch sử các loại Van hơi mặt bích

Vật liệu chính chế tạo van trong thế kỷ 19 là đồng và gang. Mặc dù ngày nay nó là vật liệu thông dụng, nhưng trong khoản thòi gian này người ta xem đó là đỉnh cao của nghệ thuật (1890)....